Ad blocking detected, consider supporting www.OpenSubtitles.org in an other way
X
Idioma do Site
Non estás conectado!   Conectarse | Rexistro

Enviar subtítulos


OpenSubtitles uploaderupload subtitles using this app, API & hash support, multi-platform, open-source. More info on blog

O envío dos subtítulos será feito anonimamente! É mellor conectarse
É necesario preencher todos os campos a negrito

Información do Filme

Idioma:
ID no IMDB ( pesquisar )
- Add new movie
FPS:
Nome Orixinal
Títulos Adicionais:
Comentar:
Translator
Subtítulos para xordosSubtítulos para xordos
Subtitles for high-definition movieSubtitles for high-definition movie
Subtitles are machine translatedSubtitles are machine translated
Foreign Parts OnlyForeign Parts Only

Información dos subtítulos