Missing Privacy  Support us:
X
网站语言
您尚未登录!   登录 | 注册
如果你想添加新的请求,你必须 登录

请求的字幕

# 电影名称发布时间为该请求上传字幕
8Wild Style (1982) Chinese (simplified)7.12018/09/09为该请求上传字幕0
4Crawl (2019) Chinese (simplified)6.12019/09/25为该请求上传字幕1
4The Hunt (2015) Chinese (simplified)9.22021/04/11为该请求上传字幕0
3Tamborine (2018) Chinese (simplified)6.62019/03/10为该请求上传字幕0
3Backstabbing for Beginners (2018) Chinese (simplified)6.32019/07/07为该请求上传字幕0
3Sex, Love & Therapy (2014) Chinese (simplified)5.42015/09/20为该请求上传字幕0
3Supernova (2020) Chinese (simplified)6.82021/04/07为该请求上传字幕0
3Meitantei Conan: Konjo no fisuto (2019) Chinese (simplified)6.32019/09/09为该请求上传字幕0
2Death Machine (1994) Chinese (simplified)5.62019/06/05为该请求上传字幕0
2Reply 1988 (2015) Chinese (simplified)9.12020/03/17为该请求上传字幕0
2Signal (2016) Chinese (simplified)8.62020/07/08为该请求上传字幕0
2King Kong vs. Godzilla (1963) Chinese (simplified)5.92021/03/29为该请求上传字幕0
2Greatest Events of WWII in Colour (2019) Chinese (simplified)8.72019/02/17为该请求上传字幕0
2The Good Doctor (2017) Chinese (simplified)8.12020/04/27为该请求上传字幕1
2Your Honor (2020) Chinese (simplified)7.62020/12/28为该请求上传字幕0
2Red Joan (2018) Chinese (simplified)6.42019/07/11为该请求上传字幕0
2Bad Education (2019) Chinese (simplified)7.12020/04/29为该请求上传字幕1
2Ride Lonesome (1959) Chinese (simplified)7.22018/09/03为该请求上传字幕1
2The Wire (2002) Chinese (simplified)9.32021/09/05为该请求上传字幕0
2The 10th Kingdom (2000) Chinese (simplified)8.32021/01/07为该请求上传字幕0
2The Father (2020) Chinese (simplified)8.32021/05/22为该请求上传字幕1
2The Protector (1985) Chinese (simplified)5.72018/01/20为该请求上传字幕1
2Westworld (2016) Chinese (simplified)8.62020/04/04为该请求上传字幕0
1Shpion (2012) Chinese (simplified)5.42017/07/23为该请求上传字幕0
1How to Talk to Girls at Parties (2017) Chinese (simplified)5.72018/06/04为该请求上传字幕0
1"Big, Bigger, Biggest" Skyscraper (2008) Chinese (simplified)7.42020/05/31为该请求上传字幕0
1Seobok (2021) Chinese (simplified)6.22021/04/24为该请求上传字幕1
1Ticks (1993) Chinese (simplified)5.52020/04/04为该请求上传字幕0
1All Quiet on the Western Front (1979) Chinese (simplified)7.12020/08/31为该请求上传字幕0
1"Grimm" Pilot (2011) Chinese (simplified)8.02020/10/09为该请求上传字幕0
1Tuman (2010) Chinese (simplified)5.62021/03/29为该请求上传字幕0
1The Midnight Man (2016) Chinese (simplified)4.82019/07/01为该请求上传字幕1
1Les freres ennemis (1913) Chinese (simplified)0.02019/04/26为该请求上传字幕0
1Mortal (2020) Chinese (simplified)6.02020/12/07为该请求上传字幕1
1Rising Wolf (2021) Chinese (simplified)3.32021/07/18为该请求上传字幕0
1Kangaroo Jack (2003) Chinese (simplified)4.42020/09/22为该请求上传字幕0
1Before and After (1996) Chinese (simplified)6.12020/09/24为该请求上传字幕1
1He Who Can't Marry (2006) Chinese (simplified)7.62019/10/03为该请求上传字幕0
1War Dogs (2016) Chinese (simplified)7.12018/12/03为该请求上传字幕1
1Badla (2019) Chinese (simplified)7.82019/11/16为该请求上传字幕1