Missing Plug-in An additional plugin is required to download the subtitles
X
برای ثبت درخواست جدید، می‌بایست وارد شوید

زیرنویس‌های درخواست شده

# نام فیلمآخرینارسال زیرنویس برای این درخواست
7Jack Reacher (2012) ژاپنی7.013/07/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست1
6Cars 2 (2011) ژاپنی6.319/09/2011ارسال زیرنویس برای این درخواست0
6Saving Mr. Banks (2013) ژاپنی7.729/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5jOBS (2013) ژاپنی5.929/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Back to the Future (1985) ژاپنی8.519/08/2011ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4The Wolf of Wall Street (2013) ژاپنی8.304/02/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Argo (2012) ژاپنی7.808/12/2012ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Need for Speed (2014) ژاپنی7.214/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4The Lone Ranger (2013) ژاپنی6.623/07/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Silver Linings Playbook (2012) ژاپنی7.904/02/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3TRON: Legacy (2010) ژاپنی6.906/03/2011ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3X-Men: Days of Future Past (2014) ژاپنی8.404/06/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Battleship (2012) ژاپنی4.308/11/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3American Hustle (2013) ژاپنی7.429/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Chuck (2012) ژاپنی0.018/04/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3The Great Gatsby (2013) ژاپنی7.417/07/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Percy Jackson: Sea of Monsters (2013) ژاپنی6.027/12/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3The Bourne Supremacy (2004) ژاپنی7.808/09/2011ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3The Act of Killing (2012) ژاپنی8.222/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Despicable Me 2 (2013) ژاپنی7.622/10/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2"Breaking Bad" Box Cutter (2011) ژاپنی9.323/03/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Transcendence (2014) ژاپنی6.419/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست2
2Breaking Bad (2008) ژاپنی9.629/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2The Pacific (2010) ژاپنی8.303/02/2012ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Planes (2013) ژاپنی5.716/12/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Snow White and the Huntsman (2012) ژاپنی6.221/01/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2The Counselor (2013) ژاپنی5.510/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Aftershock (2012) ژاپنی4.906/11/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2X-Men: First Class (2011) ژاپنی7.824/06/2011ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Blackfish (2013) ژاپنی8.129/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Fast Five (2011) ژاپنی7.321/06/2011ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Bones (2005) ژاپنی8.104/02/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Transformers: Dark of the Moon (2011) ژاپنی6.408/08/2011ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Glee (2009) ژاپنی6.912/04/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Paul (2011) ژاپنی7.130/04/2011ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2The Mentalist (2011) ژاپنی7.020/01/2012ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Arrow (2012) ژاپنی8.221/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Kim-jong-wook-chat-gi (2010) ژاپنی6.926/06/2011ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2"Breaking Bad" Thirty-Eight Snub (2011) ژاپنی8.523/03/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Universal Soldier: Day of Reckoning (2012) ژاپنی5.018/02/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0

TOPlist