Missing Privacy  Support us:
X
برای ثبت درخواست جدید، می‌بایست وارد شوید

زیرنویس‌های درخواست شده

# نام فیلمآخرینارسال زیرنویس برای این درخواست
9Minions (2015) ژاپنی6.523/06/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
7The Hateful Eight (2015) ژاپنی7.917/07/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
6Saving Mr. Banks (2013) ژاپنی7.530/06/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
6Interstellar (2014) ژاپنی8.616/06/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
6Bridge of Spies (2015) ژاپنی7.612/06/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
6Jobs (2013) ژاپنی5.921/04/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5Breaking Bad (2008) ژاپنی9.523/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5Steve Jobs (2015) ژاپنی7.222/03/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5The Big Short (2015) ژاپنی7.823/05/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5Homeland (2011) ژاپنی8.419/02/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5Independence Day: Resurgence (2016) ژاپنی5.414/08/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Brooklyn (2015) ژاپنی7.514/08/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Jack Reacher (2012) ژاپنی7.012/08/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Supernatural (2005) ژاپنی8.624/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Focus (2015) ژاپنی6.603/06/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Kung Fu Panda 3 (2016) ژاپنی7.316/06/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4X-Men: Apocalypse (2016) ژاپنی7.306/08/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4The Lone Ranger (2013) ژاپنی6.520/06/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Despicable Me 2 (2013) ژاپنی7.529/08/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Need for Speed (2014) ژاپنی6.510/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4The Wolf of Wall Street (2013) ژاپنی8.223/03/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4True Detective (2014) ژاپنی9.105/08/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3The Transporter Refueled (2015) ژاپنی5.123/11/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (2015) ژاپنی6.602/05/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Heroes Reborn (2015) ژاپنی7.015/07/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Creed (2015) ژاپنی7.704/01/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Run All Night (2015) ژاپنی6.609/06/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3The Jungle Book (2016) ژاپنی7.706/08/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Captain America: The First Avenger (2011) ژاپنی6.912/07/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Into the Woods (2014) ژاپنی6.017/03/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Argo (2012) ژاپنی7.707/05/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Mortdecai (2015) ژاپنی5.530/07/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Captain America: The Winter Soldier (2014) ژاپنی7.801/08/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3The Great Gatsby (2013) ژاپنی7.320/06/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3The Green Inferno (2013) ژاپنی5.526/12/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Percy Jackson: Sea of Monsters (2013) ژاپنی5.929/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Warcraft (2016) ژاپنی7.329/08/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3The Act of Killing (2012) ژاپنی8.222/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Oz the Great and Powerful (2013) ژاپنی6.410/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3The Peanuts Movie (2015) ژاپنی7.204/01/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0