Missing Privacy  Support us:
X
برای ثبت درخواست جدید، می‌بایست وارد شوید

زیرنویس‌های درخواست شده

# نام فیلمآخرینارسال زیرنویس برای این درخواست
11Minions (2015) ژاپنی6.428/12/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
10The Hateful Eight (2015) ژاپنی7.818/04/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
8Inferno (2016) ژاپنی6.215/04/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
7The Magnificent Seven (2016) ژاپنی6.908/04/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست1
7Bridge of Spies (2015) ژاپنی7.618/12/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
6Patriots Day (2016) ژاپنی7.425/05/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5Saving Mr. Banks (2013) ژاپنی7.529/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5Ghostbusters (2016) ژاپنی5.407/08/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5Breaking Bad (2008) ژاپنی9.529/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5Argo (2012) ژاپنی7.707/05/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5Lion (2016) ژاپنی8.124/02/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست1
5Interstellar (2014) ژاپنی8.611/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
5Manchester by the Sea (2016) ژاپنی7.912/03/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5Steve Jobs (2015) ژاپنی7.214/02/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5Supernatural (2005) ژاپنی8.607/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5The Big Short (2015) ژاپنی7.806/05/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4The Wolf of Wall Street (2013) ژاپنی8.204/02/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4The Green Inferno (2013) ژاپنی5.423/11/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Jack Reacher (2012) ژاپنی7.013/07/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Brooklyn (2015) ژاپنی7.514/02/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Focus (2015) ژاپنی6.622/05/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Jobs (2013) ژاپنی5.929/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Sausage Party (2016) ژاپنی6.310/11/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Swiss Army Man (2016) ژاپنی7.120/10/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Homeland (2011) ژاپنی8.413/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Warcraft (2016) ژاپنی7.025/04/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Need for Speed (2014) ژاپنی6.514/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (2015) ژاپنی6.620/12/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4True Detective (2014) ژاپنی9.128/02/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Fifty Shades of Grey (2015) ژاپنی4.103/06/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3A Monster Calls (2016) ژاپنی7.508/06/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Run All Night (2015) ژاپنی6.602/06/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) ژاپنی6.706/08/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) ژاپنی8.109/05/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Bones (2005) ژاپنی7.904/02/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Life (2017) ژاپنی6.711/06/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Armageddon (1998) ژاپنی6.609/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Snowden (2016) ژاپنی7.313/03/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Sully (2016) ژاپنی7.516/09/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3The Mummy (2017) ژاپنی5.913/06/2017ارسال زیرنویس برای این درخواست0