Missing Privacy  Support us:
X
برای ثبت درخواست جدید، می‌بایست وارد شوید

زیرنویس‌های درخواست شده

# نام فیلمآخرینارسال زیرنویس برای این درخواست
7Jack Reacher (2012) ژاپنی7.013/07/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست1
6Jobs (2013) ژاپنی5.921/04/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
6Saving Mr. Banks (2013) ژاپنی7.529/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5Breaking Bad (2008) ژاپنی9.529/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4The Wolf of Wall Street (2013) ژاپنی8.204/02/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Need for Speed (2014) ژاپنی6.614/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4True Detective (2014) ژاپنی9.228/02/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Supernatural (2005) ژاپنی8.727/11/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Argo (2012) ژاپنی7.808/12/2012ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Inside Out (2015) ژاپنی8.621/08/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Focus (2015) ژاپنی6.622/05/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4The Lone Ranger (2013) ژاپنی6.523/07/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Despicable Me 2 (2013) ژاپنی7.522/10/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Interstellar (2014) ژاپنی8.711/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Silver Linings Playbook (2012) ژاپنی7.804/02/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Homeland (2011) ژاپنی8.513/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Mortdecai (2015) ژاپنی5.530/07/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3The Legend of Hercules (2014) ژاپنی4.223/09/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Minions (2015) ژاپنی6.708/09/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3The Great Gatsby (2013) ژاپنی7.317/07/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Captain America: The First Avenger (2011) ژاپنی6.814/06/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Percy Jackson: Sea of Monsters (2013) ژاپنی5.927/12/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Bones (2005) ژاپنی8.004/02/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Captain America: The Winter Soldier (2014) ژاپنی7.831/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Oz the Great and Powerful (2013) ژاپنی6.428/07/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3The Act of Killing (2012) ژاپنی8.222/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Into the Woods (2014) ژاپنی6.024/02/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) ژاپنی5.916/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Run All Night (2015) ژاپنی6.602/06/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Savages (2012) ژاپنی6.521/02/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Back to the Future (1985) ژاپنی8.520/01/2012ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Nikita (2010) ژاپنی7.729/01/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2The Dictator (2012) ژاپنی6.429/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2The Place Beyond the Pines (2012) ژاپنی7.305/12/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Planes (2013) ژاپنی5.716/12/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2"Breaking Bad" Bullet Points (2011) ژاپنی7.623/03/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Only God Forgives (2013) ژاپنی5.705/12/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2The Counselor (2013) ژاپنی5.410/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Aftershock (2012) ژاپنی4.806/11/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014) ژاپنی6.301/04/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1

TOPlist