Missing Privacy  Support us:
X
برای ثبت درخواست جدید، می‌بایست وارد شوید

زیرنویس‌های درخواست شده

# نام فیلمآخرینارسال زیرنویس برای این درخواست
7Jack Reacher (2012) ژاپنی7.012/08/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست1
6Minions (2015) ژاپنی6.728/12/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
6Jobs (2013) ژاپنی5.921/04/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
6Saving Mr. Banks (2013) ژاپنی7.530/06/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5Interstellar (2014) ژاپنی8.723/12/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5Breaking Bad (2008) ژاپنی9.523/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Focus (2015) ژاپنی6.603/06/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4The Lone Ranger (2013) ژاپنی6.520/06/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Despicable Me 2 (2013) ژاپنی7.529/08/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Homeland (2011) ژاپنی8.505/10/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4The Wolf of Wall Street (2013) ژاپنی8.223/03/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Need for Speed (2014) ژاپنی6.610/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Supernatural (2005) ژاپنی8.724/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4True Detective (2014) ژاپنی9.205/08/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Bridge of Spies (2015) ژاپنی8.012/01/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3The Great Gatsby (2013) ژاپنی7.320/06/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3The Transporter Refueled (2015) ژاپنی4.923/11/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3The Green Inferno (2013) ژاپنی5.626/12/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Percy Jackson: Sea of Monsters (2013) ژاپنی5.929/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Captain America: The Winter Soldier (2014) ژاپنی7.801/08/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Oz the Great and Powerful (2013) ژاپنی6.410/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3The Act of Killing (2012) ژاپنی8.222/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Into the Woods (2014) ژاپنی6.017/03/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Run All Night (2015) ژاپنی6.609/06/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Mortdecai (2015) ژاپنی5.530/07/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Silver Linings Playbook (2012) ژاپنی7.829/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) ژاپنی5.916/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3The Legend of Hercules (2014) ژاپنی4.205/03/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Skyfall (2012) ژاپنی7.821/11/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Captain America: The First Avenger (2011) ژاپنی6.812/07/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Creed (2015) ژاپنی8.504/01/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Bones (2005) ژاپنی8.020/07/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3The Peanuts Movie (2015) ژاپنی7.904/01/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Argo (2012) ژاپنی7.805/08/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2The Theory of Everything (2014) ژاپنی7.824/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Star Trek: Renegades (2015) ژاپنی4.616/11/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Left Behind (2014) ژاپنی3.113/05/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2True Grit (2010) ژاپنی7.726/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2The Frozen Ground (2013) ژاپنی6.415/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Game of Thrones (2011) ژاپنی9.510/06/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0

TOPlist