Missing Privacy  Support us:
X
برای ثبت درخواست جدید، می‌بایست وارد شوید

زیرنویس‌های درخواست شده

# نام فیلمآخرینارسال زیرنویس برای این درخواست
7Jack Reacher (2012) ژاپنی7.013/07/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست1
6Saving Mr. Banks (2013) ژاپنی7.629/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
6jOBS (2013) ژاپنی5.929/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
5Breaking Bad (2008) ژاپنی9.629/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Argo (2012) ژاپنی7.808/12/2012ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4The Lone Ranger (2013) ژاپنی6.523/07/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Despicable Me 2 (2013) ژاپنی7.522/10/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Silver Linings Playbook (2012) ژاپنی7.904/02/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Supernatural (2005) ژاپنی8.727/11/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4The Wolf of Wall Street (2013) ژاپنی8.304/02/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Interstellar (2014) ژاپنی8.711/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Need for Speed (2014) ژاپنی6.714/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4American Hustle (2013) ژاپنی7.429/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Back to the Future (1985) ژاپنی8.520/01/2012ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3The Great Gatsby (2013) ژاپنی7.317/07/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Focus (2015) ژاپنی6.722/05/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Percy Jackson: Sea of Monsters (2013) ژاپنی6.027/12/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Jupiter Ascending (2015) ژاپنی5.622/04/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Oz the Great and Powerful (2013) ژاپنی6.428/07/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Captain America: The Winter Soldier (2014) ژاپنی7.831/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3The Act of Killing (2012) ژاپنی8.222/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Homeland (2011) ژاپنی8.513/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) ژاپنی6.016/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3Into the Woods (2014) ژاپنی6.124/02/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3The Legend of Hercules (2014) ژاپنی4.223/09/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Mortdecai (2015) ژاپنی5.407/02/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Captain America: The First Avenger (2011) ژاپنی6.814/06/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Fast Five (2011) ژاپنی7.321/06/2011ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Chuck (2012) ژاپنی0.018/04/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014) ژاپنی6.301/04/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Left Behind (2014) ژاپنی3.113/05/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Arrow (2012) ژاپنی8.221/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2True Grit (2010) ژاپنی7.708/05/2011ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Universal Soldier: Day of Reckoning (2012) ژاپنی5.018/02/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2The Frozen Ground (2013) ژاپنی6.407/01/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Draft Day (2014) ژاپنی6.817/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Snitch (2013) ژاپنی6.508/10/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Game of Thrones (2011) ژاپنی9.510/06/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2"Breaking Bad" Thirty-Eight Snub (2011) ژاپنی7.723/03/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Whiplash (2014) ژاپنی8.607/02/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1

TOPlist