Missing Plug-in An additional plugin is required to download the subtitles
X
برای ثبت درخواست جدید، می‌بایست وارد شوید

زیرنویس‌های درخواست شده

# نام فیلمآخرینارسال زیرنویس برای این درخواست
2The Immigrant (2013) استونیایی6.607/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2If I Stay (2014) استونیایی6.914/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Horrible Bosses 2 (2014) استونیایی6.619/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Begin Again (2013) استونیایی7.505/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Planes (2013) استونیایی5.728/12/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2The Devil's Violinist (2013) استونیایی6.211/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Behind the Candelabra (2013) استونیایی7.108/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Dom Hemingway (2013) استونیایی6.211/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Revenge (2011) استونیایی8.108/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Cocktail (1988) استونیایی5.606/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The Legend of Hercules (2014) استونیایی4.230/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Jessabelle (2014) استونیایی5.310/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Tin Cup (1996) استونیایی6.306/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1National Lampoon Presents: Surf Party (2013) استونیایی4.311/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1P-51 Dragon Fighter (2014) استونیایی3.230/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Short Term 12 (2013) استونیایی8.111/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Deepsea Challenge 3D (2014) استونیایی6.830/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The White Haired Witch of Lunar Kingdom (2014) استونیایی4.130/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Make Your Move (2013) استونیایی5.911/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1You're Not You (2014) استونیایی7.116/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1They Came Together (2014) استونیایی5.410/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Ouija (2014) استونیایی4.417/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1The Woman in Black: Angel of Death (2014) استونیایی0.031/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Wrong Turn 6: Last Resort (2014) استونیایی4.512/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1I, Frankenstein (2014) استونیایی5.209/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Interstellar (2014) استونیایی8.819/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Noah (2014) استونیایی6.015/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Step Up All In (2014) استونیایی5.906/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1That Awkward Moment (2014) استونیایی6.222/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The Longest Week (2014) استونیایی5.416/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Social Nightmare (2013) استونیایی5.111/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Darkroom (2013) استونیایی3.611/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Million Dollar Arm (2014) استونیایی7.129/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1A Case of You (2013) استونیایی5.611/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Annabelle (2014) استونیایی5.610/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Dracula: The Dark Prince (2013) استونیایی3.811/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Begin Again (2013) استونیایی7.217/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Best Man Down (2012) استونیایی6.511/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The Single Moms Club (2014) استونیایی3.809/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Plush (2013) استونیایی5.411/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0

TOPlist