Missing Privacy  Support us:
X
برای ثبت درخواست جدید، می‌بایست وارد شوید

زیرنویس‌های درخواست شده

# نام فیلمآخرینارسال زیرنویس برای این درخواست
7Magic Mike XXL (2015) استونیایی6.323/12/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
5Sleeping with Other People (2015) استونیایی6.416/01/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
4Hot Pursuit (2015) استونیایی4.917/11/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3The Danish Girl (2015) استونیایی6.808/04/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3If I Stay (2014) استونیایی6.813/10/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3The Intern (2015) استونیایی0.023/12/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
3The Originals (2013) استونیایی8.415/06/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2The Boy (2016) استونیایی0.027/04/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2The 100 (2014) استونیایی7.927/05/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Burnt (2015) استونیایی6.611/01/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Horrible Bosses 2 (2014) استونیایی6.420/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Spotlight (2015) استونیایی8.525/01/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Legend (2015) استونیایی7.325/01/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Pawn Sacrifice (2014) استونیایی7.117/03/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Paranormal Activity: The Ghost Dimension (2015) استونیایی4.510/01/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Revenge (2011) استونیایی8.012/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2The Devil's Violinist (2013) استونیایی6.123/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Woman in Gold (2015) استونیایی7.408/01/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Me and Earl and the Dying Girl (2015) استونیایی8.012/01/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Pixels (2015) استونیایی5.619/10/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (2015) استونیایی0.013/02/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (2014) استونیایی6.225/04/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Superfast! (2015) استونیایی4.003/04/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Dom Hemingway (2013) استونیایی6.215/09/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Ride Along 2 (2016) استونیایی0.011/02/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2The DUFF (2015) استونیایی6.613/10/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Dirty Grandpa (2016) استونیایی5.918/05/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Planes (2013) استونیایی5.710/04/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Behind the Candelabra (2013) استونیایی7.008/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Southpaw (2015) استونیایی7.720/04/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) استونیایی7.208/05/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The Green Inferno (2013) استونیایی5.611/12/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Make Your Move (2013) استونیایی5.711/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Song One (2014) استونیایی5.804/04/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (2015) استونیایی6.222/05/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Willow Creek (2013) استونیایی5.105/09/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Zootopia (2016) استونیایی8.324/05/2016ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Tin Cup (1996) استونیایی6.306/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1When the Lights Went Out (2012) استونیایی5.326/03/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The Longest Week (2014) استونیایی5.416/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0