Missing Privacy  Support us:
X
برای ثبت درخواست جدید، می‌بایست وارد شوید

زیرنویس‌های درخواست شده

# نام فیلمآخرینارسال زیرنویس برای این درخواست
6Magic Mike XXL (2015) استونیایی6.319/10/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
4Hot Pursuit (2015) استونیایی4.917/11/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3The Originals (2013) استونیایی8.415/06/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
3If I Stay (2014) استونیایی6.813/10/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Inside Out (2015) استونیایی8.523/10/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Pixels (2015) استونیایی5.619/10/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Dom Hemingway (2013) استونیایی6.215/09/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Planes (2013) استونیایی5.710/04/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2The DUFF (2015) استونیایی6.613/10/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Behind the Candelabra (2013) استونیایی7.008/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2The Intern (2015) استونیایی0.001/11/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Revenge (2011) استونیایی8.012/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2Horrible Bosses 2 (2014) استونیایی6.420/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2The Devil's Violinist (2013) استونیایی6.123/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Paul Blart: Mall Cop 2 (2015) استونیایی4.324/07/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Tin Cup (1996) استونیایی6.306/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Stuck in Love (2012) استونیایی7.321/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Alien Abduction (2014) استونیایی4.829/03/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The Boxtrolls (2014) استونیایی6.829/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Woman in Gold (2015) استونیایی7.424/07/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1I Spit on Your Grave 3 (2015) استونیایی5.221/10/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Darkman (1990) استونیایی6.429/06/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Paranoia (2013) استونیایی5.713/04/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The.Monkey.King (2014) استونیایی0.030/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Big Hero 6 (2014) استونیایی7.917/03/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Fast & Furious: Supercharged (2015) استونیایی8.111/04/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The Lifeguard (2013) استونیایی5.727/11/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Black Nativity (2013) استونیایی4.211/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1St. Vincent (2014) استونیایی7.303/08/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The Forger (2014) استونیایی5.629/04/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The Good Lie (2014) استونیایی7.413/10/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (2014) استونیایی6.212/02/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Dead Rising (2015) استونیایی5.217/08/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (2015) استونیایی0.007/10/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Copperhead (2013) استونیایی5.411/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The Den (2013) استونیایی6.101/03/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Jessabelle (2014) استونیایی5.410/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1La famille Belier (2014) استونیایی7.323/05/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Pan (2015) استونیایی6.107/10/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Atlantic Rim (2013) استونیایی1.627/07/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0

TOPlist