Missing Privacy  Support us:
X
برای ثبت درخواست جدید، می‌بایست وارد شوید

زیرنویس‌های درخواست شده

# نام فیلمآخرینارسال زیرنویس برای این درخواست
2Horrible Bosses 2 (2014) استونیایی6.619/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2The Devil's Violinist (2013) استونیایی6.211/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2The Originals (2013) استونیایی8.514/03/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Dom Hemingway (2013) استونیایی6.211/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Planes (2013) استونیایی5.728/12/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Behind the Candelabra (2013) استونیایی7.108/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
2Revenge (2011) استونیایی8.108/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
2If I Stay (2014) استونیایی6.914/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Lassie (1954) استونیایی6.608/02/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Cocktail (1988) استونیایی5.606/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Darkroom (2013) استونیایی3.611/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Wild Card (2015) استونیایی5.602/02/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Escobar: Paradise Lost (2014) استونیایی6.621/03/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Tin Cup (1996) استونیایی6.306/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1A Case of You (2013) استونیایی5.611/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Sanatorium (2013) استونیایی4.712/03/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Dracula: The Dark Prince (2013) استونیایی3.711/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Begin Again (2013) استونیایی7.512/10/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1The Identical (2014) استونیایی4.117/03/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Best Man Down (2012) استونیایی6.511/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1House of Dust (2013) استونیایی6.014/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1'71 (2014) استونیایی7.303/02/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Plush (2013) استونیایی5.411/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Devil's Knot (2013) استونیایی5.917/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Terminator Genisys (2015) استونیایی0.020/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The Blacklist (2013) استونیایی8.225/09/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Molly Maxwell (2013) استونیایی6.711/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Dying of the Light (2014) استونیایی4.215/01/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Stuck in Love (2012) استونیایی7.121/12/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Comet (2014) استونیایی6.829/04/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Paranoia (2013) استونیایی5.613/04/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Best Night Ever (2013) استونیایی2.911/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1[REC] 4: Apocalipsis (2014) استونیایی5.429/03/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The Lifeguard (2013) استونیایی5.727/11/2013ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Alien Abduction (2014) استونیایی4.829/03/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1The Boxtrolls (2014) استونیایی6.829/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1The.Monkey.King (2014) استونیایی0.030/11/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Big Hero 6 (2014) استونیایی7.917/03/2015ارسال زیرنویس برای این درخواست1
1Copperhead (2013) استونیایی7.311/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0
1Black Nativity (2013) استونیایی4.211/05/2014ارسال زیرنویس برای این درخواست0

TOPlist